Асуудал шийдвэрлэх сургалтын үе шатууд

Асуудал шийдвэрлэх сургалтын үе шатууд
  • Асуудал бий болгож байгаа нөхцөл байдлыг таньж мэдэх
  • Асуудлыг тодорхой томьёолж, дүн шинжилгээ хийх
  • Асуудлыг шийдвэрлэх
- санаа гаргах 
-таамаглал дэвшүүлэх  
-үе шат алхамаар нь шалгах

Асуудлын шийдлийнхээ үнэн зөвийг шалгах, сайжруулах

Рубрикээр юуг үнэлж болох вэ? 
Үнэлгээг бодитой, шуурхай хийх аргуудын нэг бол Рубрик юм.

Рубрикийн гол санаа нь сурагчдын чармайлт, оролдлого, гүйцэтгэл, авьяас чадварыг үнэлэн оноожуулах явдал юм.

Рубрикийн гол санаа нь сурагчдын чармайлт, оролдлого, гүйцэтгэл, авьяас чадварыг үнэлэн оноожуулах явдал юм.
Рубрикийг хийхдээ:
I алхам: Тухайн даалгавраар дамжуулан ямар чадварыг үнэлэхээ жагсаан бичнэ
II алхам: Оноожуулалт хийнэ
III алхам. Оноо бүрт харгалзах амжилтын шалгуурыг бичнэ
IV алхам: Сурагчдад танилцуулна
Сурагчдын чадварыг үнэлэх рубрик


   Үлгэр жишээ
4
Туршлагажиж байгаа
Сайжирч байгаа
Эхлэн суралцаж байгаа
Асуудлыг ялган таних, тодорхойлох   Сурагч асуудлыгоновчтой таниж түүнийг хэрхэн шийдвэрлэхээ бүрэн тодорхойлох  Сурагч асуудал нь юу болохыг таниж хэрхэн шийдвэрлэх аргаа хангалттай мэдэх  Сурагч асуудал нь аль болохыг бүрэн тодорхойлж чадаагүй  Сурагч асуудлыг таниж чадаагүй
 Төлөвлөх чадвар /стратеги/  Сурагч асуудлыг шийдэх маш үр дүнтэй, ашигтай стратеги хэрэглэсэн  Сурагч асуудлыг шийлэх үр дүнтэй стратегий хэрэглэсэн  Үр дүнтэй стратеги хэрэглэсэн ч үүнийгээ тохирцтой дараалалд хийгээгүй  Сурагч асуудлыг шийлэх төлөвлөлтыг бараг хийж чадаагүй
 Мэдээлэлд /өгөгдөлд/ шинжилгээ хийх чадвар  Сурагч тодорхой дэлгэрэнгүй цэгцтэй тайл  Сурагч ихэнхдээ бүрэн тодорхой тайлбар өгдөг  Сурагчийн хариулт цэгцгүй , бүрэн биш  Сурагчийн тайлбар ойлгомжгүй эсвэл бүрэн тайлбар хийгээгүй
 Дүгнэлт хийх, илтгэх чадвар  Сурагч асуудлын талаарх үнэн зөв ойлголт эрэгцүүллээ тайлбарлаж үзүүлсэн  Сурагчийн хариулт зөв ч ойлголт эрэгцүүллээ бүрэн тахйлбарлаж эсвэл үзүүлж чадаагүй  Сурагчийн хариултад зөв хариулт руу чиглэсэн хэсгүүд байгаа ч ташаа ойлголттой, өөрийн ойлголтоо гүйцэд тайлбарлаж чадаагүй  Сурагчийн хариулт буруу байна, эрэгцүүлэл, дүгнэлт буруу байна

Анги дах сурагчийн оролцоог үнэлэх рубрик:

 


4

3

2

1

оролцоо

Сурагч үргэлж хичээлд идэвхтэй тогСурагч үргэлж хичээлд идэвхтэй тогтмол оролцдогтмол оролцдог

Хичээлд идэвхтэй, тогтмол оролцдог ч 2 долоо хоногт 1 удаа хоцордог

Хичээлд тогимол оролцдог ч долоо хоног бүр хоцордог

Долоо хоногт 1-ээс олон хоцордог, хичээлд оролцох оролцоо сул

Анги дах үүрэг

Сурагч үргэлж хамт олондоо үнэтэй санааг санал болгодог, бусдын саналыг байнга сонсдог

Сурагч үнэтэй санал хэлдэг ч бусдын саналыг цөөн авдаг

Сургач үнэтэй санал гаргах ба бусдын саналыг сонсох нь цөөн

Сургач хэзээ ч үнэтэй санал гаргадаггүй, асуулт асуудаггүй

Бусдыг сонсох чадвар

Сурагч багаар ажиллахдаа бусдын санааг сонсдог, бусдыг аялдан дагадаггүй

Сурагч бусдын яриаг сонсож чаддаг

Багийн ажлаар бусдын яриаг сонсож чаддаггүй

Багийн ажлаар бусдын яриаг сонсож чаддаггүй

Бусдын яриаг тасладаг

Зан байдал

Сурагч хичээлийн явцад бусдад саад учруулах зан байдал үзүүлж байгаагүй

Сурагч хичээлийн яьцад бусдад саад учруулах зан байдал ховор үзүүлдэг

Сурагч хичээлийн яьцад бусдад саад учруулах зан байдал үе үе гаргадаг

Сурагч хичээлийн яьцад бусдад саад учруулах зан байдал байнга гаргадаг

Оролдлого /бэлтгэл байдал/

Хичээлдээ болон шалгалтад байнга бэлтгэлтэй байдаг

Хичээлдээ болон шалгалтад ихэвчлэн бэлтгэлтэй байдаг

Хичээлдээ болон шалгалтад ховор бэлтгэдэг

Хэзээ ч бэлтгэдэггүй


Рубрикийг хийхдээ:

  • Тухайн даалгавраар дамжуулан та ямар чадварыг шаардаж байгаагаа доош цувуулан бичнэ.
  • Түвшингүүдээ тодорхойлж оноожуулна
  • Оноо бүрт харгалзах амжилтын шалгууруудаа гаргана 

РУБРИК-ийн ач холбогдол:
Багш сурагчийн хяналтын ажил, бие даалт, бүтээл түүнчлэн идэвх оролцоог хүртэл рубрикийн тусламжтайгаар түргэн шуурхай үнэлэх боломжтой
Багш сурагчаас юуг шаардаж байгаа нь сурагчид тодорхой бөгөөд өөрийн үнэлгээ хийх боломж олгодогataraxia read atarax precio
2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн бүтэцСуурь боловсролын сургалтын шинэчилсэн цөм хөтөлбөр файлаар...1-5 ДУГААР АНГИЙН СУРАГЧДАД МОНГОЛ ЁС, ХҮМҮҮЖЛИЙН ХИЧЭЭЛ ОРНО2019-2020 хичээлийн жилийн илтгэлийн уралдааны сэдэв...НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 57 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2018 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН57 р сургуулийн сурагч Азийн аваргаас мөнгөн медаль хүртлээ...НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 57 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНЭЕШ-2019 шалгалтын хуваарьЭЕШ -2017Дэлхий нийтээрээ ХДХВ /ДОХ/-ын асуудалд анхаарал хандуулах өдрийн хүрээнд3-р сарын 17 нд Keнгуру-2018 олон улсын уралдаан амжилттай явагдлаа.Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн санЧД ийн ЕБС-ын багш, албан хаагчдын дунд зохион байгуулагдах Спорт Наадам -2018 тэмцээний удирдамжХүүхдээ сонсъё аянЗамын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаар сургалт явууллаа.Дөл тоглолт болж өндөрлөлөө.Хүүхэд хамгааллын талаар өртөөчилсөн сургалт явууллаа."Хэрэглэгчийн эрх ашиг" сэдвээр хичээл заахЧингэлтэй дүүргийн спортын тэмцээний амжилттай явагдаж байна.2016-2018 онд багш, сурагчдын олимпиад уралдаанд гаргасан амжилтуудЧингэлтэй дүүргийн Өсвөрийн аварга шалгаруулах "ДААМ"-ны тэмцээнд багаараа ДЭД байр эзэллээ.Манай сургуулийн нэгдсэн facebook groupОюунлаг Чингэлтэйчүүд уралдааны 3-р шатны бодлого-7,8,9-р ангиОюунлаг Чингэлтэйчүүд 3- р шатны бодлогууд“Хэрэглээний боловсрол судлалын хүрээлэн”- гээс зохион байгуулж буй ЭЕШ-ын урьдчилсан сорилгоТехник технологийн 24-р олимпиадын дүн мэдээМонгол хэлний олимпиадын мэдээЕрөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдад музей үзүүлэх хуваарь"Хэрэглээний боловсрол"ТТБ-н захирал Тайванбат "Эрүүл мэндийн чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа"Хэрэглээний боловсрол"ТТБ-н захирал Тайванбат "Эрүүл мэндийн чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа"Хэрэглээний боловсрол"ТТБ-н захирал Тайванбат "Эрүүл мэндийн чиглэлээр сургалт зохион байгууллааХимийн олимпиадын мэдээМалчдад туслах сайн үйлсийн аян явагдлаа.Сурагчдын дунд Үндэсний бөхийн тэмцээн болж өндөрлөлөө.НБГ-аас авсан ТТШалгалтын анализ, дүн мэдээ нэгтгэлБиологийн олимпиадын амжилтаасЦасны баярСурагчдын дунд сургуулийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээн явагдлаа...Сурагчдын дунд сургуулийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээн явагдлаа...ДӨЛ ТОГЛОЛТЫН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХИЙХ АУБагш нартАхмадуудаа хүлээж авлаа.Ахуйн осол гэмтлээс сэргийлэх талаар зөвлөмж өглөөБУТ-өөс ЭЕШ-ын журмыг танилцууллаа.Дүүргийн физикийн олимпиадын амжилтаасЧД-ийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээнд дунд насны ангилалд хүрэл медаль 2, бага насны ангилалд мөнгөн медаль 1 авлаа.School Police хуваарьНийслэлийн засаг даргын удирдамжБагш нарын дунд Хүүхдийн хөгжил илтгэлийн уралдаан боллоо.“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын зөвлөгөөн амжилттай явагдаж байна.2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НД ХИЙГДЭХ АЖЛУУД:"Бид танаас суралцъя" туршлага судлах үйл ажиллагаа амжилттай явагдлаа.1 сарын 15-наас 1 сарын 26-ны хооронд Осол гэмтлээс сэргийлэх 10 хоногийн аян эхэлж байна.ДЗОУБ 57,61,39,49 -р сургуулийн сурагчид, нийгмийн ажилтнуудтай хамтарч...Багш нар Тамирчин багш тэмцээнд тэмцээнд амжилттай оролцож байна.Би бүжигчин болохыг хүснэ гоцлол бүжгийн төрөлд амжилттай оролцлоо.МУлсад үндсэн хууль батлагдсаны 26 жилийн ойн хүндэтгэлийн арга хэмжээЗасвар хийх жагсаалтаа өгнө үү?2018 оны 1 сарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөUnimat төхөөрөмжийн ашиглалтАгаар цэвэршүүлэгч ажиллуулах зааварТөрийн албан хаагчийн хүний нөөцийн системд бүх ажилчдынхаа мэдээллийг оруулж байна."Сургалтын таатай орчин бүрдүүлэх" ажлын 25 жилийн ойн онцлох ажлаар шалгарав."Сургалтын таатай орчин бүрдүүлэх" ажлын 25 жилийн ойн онцлох ажлаар шалгарав."Сургуулийн насны хүүхдүүдийг сүрьеэгийн халдвараас сэргийлэхэд Д аминдэмийн нөлөөг судлах" төслийн багийн хамт олон8, 9, 10 ангийн сурагчид сургуулийн хойд талын талбайн цасыг цэвэрлэлээ.БУЗАС-ийн багш нар өөрсдийн хүчээр 2-р давхарт бүтээлийн самбар гаргалаа.Oюунлаг Чингэлтэйн 6-10-р ангийн бодлогуудТэргүүний анги шалгаруулах удирдамж6-9-р анги удирдсан багш нарын анхааралд:Урлаг заалны самбарыг Технологийн ЗАС-ийн хамт олны хамтаар шинэчлэн гаргалаа.Математикийн олимпиадад хянагчаар ажиллах багш нар 17 нд Олонлог сургууль дээр 8,30-д бэлэн байх хэрэгтэй. Дамдинбазар 305 тоотод, Үүрийнтуяа 306, Жаргалбаяр 307, Дариймаа 406, Амаржаргал 404, Батнасан 405, Лхагвасүрэн 401, Саранчимэг 402, ДэлгэрмааСайн хичээлАнгиудын урлагийн үзлэг болж өндөрлөлөө.Дүүргийн боловсролын байгууллагуудын сэтгэл ханамжийн судалгааг бөглөнөүүХариуцлагатай давхарын жижүүрийн хуваарьШилдэг сурагч шалгаруулах удирдамжХүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төвийн багш нартай хамтарч цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чигэлээр 9-10 ангийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа.2017.11.27. "Сайн хичээл" үйл ажиллагааны хүрээнд"Багш бүрд-шилдэг арга зүй" сайн хичээл үйл ажиллагаа 2 үе шаттай зохион байгуулагдаж байнаАжлын байранд "Цэнэглэх цаг" -р БМДИ-ийн зөвлөх багш С.Жагдал "Сургалтын арга зүй" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад 63 багш хамрагдлаа.57-р сургууль 👩‍🔬👩‍🔬 “#Цэнгэлжаргал #хайрхан” ӨЭМТ-ийн эмч М.Очирсум сувилагч А.Нямгэрэл нарын хамт сургуулийн багш ажилчдад /74/ томуугийн вакцин хийлээ.2017.11.28. Чингэлтэй444 ажлын хүрээнд 12-р ангийн эцэг эхчүүдийн дунд "Хүүхдээ ЭЕШалгалтад хэрхэн бэлдэх вэ?" сургалт, зөвлөн туслах үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.Урлагийн үзлэг бэлдэх ангиудын цагийн хуваарь57-р сургууль “#Цэнгэлжаргал #хайрхан” ӨЭМТ-ийн Нийгмийн ажилтан М.Отгонтуяа Энэрэл дээд сургуулийн оюутнуудын хамт 1-6 ангийн 27 бүлгийн 839 сурагчдад Томуу томуу төст өвчнөөс сэргийлэх “ #Цэгэн #иллэг”-ийг заалаа. Хамтран ажилласанд талархаж байна."Ирээдүйн эзэн-Оюунлаг Чингэлтэйчүүд" уралдааны удирдамжСахилга бат дэг журам сайжруулах Захирлын тушаал11 сарын 27 ноос ангиудын дэгийг оноожуулна.Иргэний андгай өргөх ёслол"ХДХВ /ДОХ/ БЗДХ-ын 2017 оны том үзүүлэлт ба халдвараас урьдчилан сэргийлэх нь " сэдвээрУрлагийн үзлэг зохион байгуулах тухай удирдамжМатематикийн хичээлийн "Оюунлаг Чингэлтэйчүүд" уралдааны 1-р шатны бодлого-11-р ангиОюунлаг чингэлтэйчүүдийн 9-р ангийн 50 бодлого, Оюунлаг чингэлтэйчүүдийн 8-р ангийн 50 бодлогоСургуулийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээний ахлах болон дунд насны ангиллын тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдсан.Сургуулийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээний ахлах болон дунд насны ангиллын тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа.Сургуулийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээний ахлах болон дунд насны ангиллын тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа.АУБ нар Esis.edu.mn мэдээллийн систем дээр ажиллаж байна.Багш нарын 2 өдрийн цалинг 11 сард тооцож олгоно.Нийслэлийн 378 жилийн ойг угтан 57-р сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд "Мөрөөдлийн Улаанбаатар" ханын сонингийн уралдаан зарлаж дүгнэлээ.Нийслэлийн 378 жилийн ойд зориулсан хичээлийг ангидаа зохион байгуулна.6-р ангийн сурагчдын дунд дүрийн тоглолт амжилттай зохион байгуулагдлааХүмүүжлийн ажлын нээлт боллоо.Сургуулийн эцэг эхийн зөвлөлийн хурал боллоо.Байгалийн ухааны багш нар гадаа ажиллаа..."Mод тарих Үндэсний өдөр"-өөр БУЗАН-ийн хамт олон цэнэг усалгааг хийж, орчноо цэвэрлэн, хашаа хайсыг сэргээн будлаа.Сурган хүмүүжүүлэх уншлага багш нарын дунд амжилттай явагдлаа1-5жил ажиллаж байгаа залуу багш нарын дунд "Суралцъя-хөгжье" сайн хичээл ур чадварын уралдааныг амжилттай зохион байгууллаа."Алтан намар-баян намар" ажлын хүрээнд 7-р ангиудын ургацын баяр үыл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллагдлаа"Суралцагчдын ухаалаг хэрэглээ-сургалтын үйл ажиллагаа" сэдэвт илтгэлийн уралдаанд11 а анги хорт зуршлын эсрэг хамтдаа сургалтанд хамрагдлаа.Англи хэлний багш нар маань гадаад багштай "Ярилцлагын цаг" р хичээл, ярих чадвараа хөгжүүлж мэргэжлийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлж байна.12а ангийн сурагчид өглөө бүр математикийн давтлага явуулж байна.Бие бялдарын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил...Гэмт хэрэг хулгай дээрмээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 9 р ангийн сурагчдад сургалт..."Дотоод хяналтын журмыг" танилцуулсныг багш, ажилтан, ажилчид та бүхэнд хүргэж байна.Сурагчид маань Солонгос улсыг зорилоо.Бид ажил хаялтад бэлэн...Өсвөрийн аврагч тэмцээн боллоо...Шинэ Unimat төхөөрөмжтэй боллоо.АУБ нар сурагчдынхаа судалгааг дараах загварын дагуу бэлтгэж өгнө үү?Бүх багш, ажилчид дүрэмт хувцастайгаа сургууль дээр 10 цагт цугларна уу?2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЗАХ ЗЭЭЛД ХУДАЛДААЛАХ СУРАХ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ, ҮНИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР, СУРАХ БИЧИГ ХУДАЛДАХ КОМПАНИЙ НЭРСЭлэгний B, C вирусны шинжилгээнд үнэгүй хамруулах ажилЭцэг эхийн холбооны нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээн 3,27 нд болноХишигтөр дасгалжуулагчтай 57-р сургуулийн баг дүүргийн аварга шалгаруулах шатрын тэмцээнд 2-р байр эзлэв.9-1 Хичээлийн шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе.Суралцагчийн болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам А/308Багшлах эрхийн журамКабинетийн журам, заавар8а анги 2016 оны "Сургуулийн Тэргүүний анги хамт олон"-оор шалгарлаа10-р сард "Номонд зам бий" нэрэмжит сарын аян зохион байгуулагдаж байна.УИХ-ын гишүүн М.Оюунчимэг Чингэлтэй дүүргийн 57 дугаар сургуулийн багш нарын баярын үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирж оролцлоо.Багш нарын баяраар тэтгэвэрт гарсан ахмад багш, ажилчиддаа сургуулийн захиргаанаас хүндэтгэл үзүүллээ.Сурагчийн нэг өдөрАжил үйлс, амжилтаараа шалгарч Иргэдийн хурлын хүндэт өргөмжлөл, Засаг даргын шагналаар шагнагдлаа..."Сайн хичээл, хүүхэд хөгжүүлэх сайн үйл ажиллагаа''-ны хүрээнд чанарын хүртээмж, амжилтаараа С.Мөнгөнхундага багш дүүрэгтээ шалгарлаа.НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ С.БАТБОЛДЫН НЭРЭМЖИТ НИЙСЛЭЛИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ӨСВӨРИЙН ШАТАРЧДЫН “ ИХ НҮҮДЭЛ “ УЛАМЖЛАЛТ ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖЭнэ хичээлийн жилийн сургуулийн зорилго, зорилт үйл ажиллагааны төлөвлөлт7в ангийнхан явган аялал хийнгээ Богд хайрханаа цэвэрлэлээ.2016.09.26.Ахмадын баяр өдрийг тохиолдуулан, "Бидний бахархал-ахмад үе" хүндэтгэлийн арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа.8а ангийнхан Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны цагаараа өөрсдийн бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлж баг хамт олноороо арвин ургац хурааж амттаны дээжээрээ ширээ засаж ургацын баяраа тэмдэглэлээ.Хүндэт өргөмжлөлөөр шагнагдлаа."Сайн хичээл, хүүхэд хөгжүүлэх сайн үйл ажиллагаа''-ны хүрээнд чанарын хүртээмж, амжилтаараа дүүрэгтээ шалгарлаа...Монгол улсад ХАМГИЙН ЭРЭЛТТЭЙ 40 мэргэжлийн ЖАГСААЛТБагш, сурагчид ирэх сарын 1-нээс хичээлийн цагаар гар утас хэрэглэхгүйХичээлээс гадуур явах дугуйлангууд буюу хаана, ямар дугуйлан хичээллэх вэ?1-12-р ангийн бүх хичээлүүдийн цахим сурах бичгийг ашиглах боломжтойЭЦЭГ ЭХЧҮҮД, АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДЫН АНХААРАЛДНИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛТ2016-2017 оны хичээлийн жилд ахлах ангийн цөм хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан хичээл сонголт зөвлөн туслах үйл ажиллагааг нийт сурагчдад зохион байгууллаа.ОНЫ ИЛТГЭЛИЙН СЭДЭВКАБИНЕТИЙН ЗААВАР ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛААСайн хичээл үйл ажиллагааны улсын зөвлөгөөн9 сарын 1ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТНийслэлийн боловсролын салбарт мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомжийн жагсаалтХҮҮХЭД БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР ТАТАХУгийн бичгийн уралдаанд 11б ангийн хамт олон тэргүүллээ2016.05.02 1-р ангийн суралцагчдын "эрдмийн тайлан" өдөрлөг амжилттай зохион байгуулагдлааАЗИ тивийн АШТ-д оролцох эрх авлаа.Технологийн багш нарын бүтээлКАБИНЕТИЙН ЗААВАР ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА2016.04.09-10. өдөр. Сургуулийн аварга шалгаруулах Хөл бөмбөгийн тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулагдлаа.Сургуулийн "Эцэг эхийн зөвлөгөөн" -ий үеэр багш сурагчдын бүтээлийн үзэсгэлэн гарлаа.Сургуулийн "Эцэг эхийн зөвлөгөөн"- ий үеэр эцэг эхчүүд хичээлд суулаа.Сургуулийн "Эцэг эхийн нэгдсэн зөвлөгөөн" амжилттай явагдлаа.5-р ангийн "англи хэлний цагаан толгойн тайлан" амжилттай зохион байгуулагдлаа.Нийслэлийн хэмжээний "Шидэт квадрат" математикийн олимпиадад манай хүүхдүүд амжилттай оролцсон байна. Бэлтгэсэн багш Очирхуягтаа баяр хүргэе2016 оны төгсөгчдөөс урлаг, спорт, сурлагаар шилдгийн шилдэг сурагчдыг алдаршууллаа.Сургуулийн аварга шалгаруулах эцэг эхийн гар бөмбөгийн тэмцээн 4-р сарын 22-23 өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.М.Цэдэндоржийн нэрэмжит "Хүрэл тулга" тэмцээнд 12a ангийн сурагч Батэрдэнэ 2 байр эзэллээ.Залуу багш нарын ур чадварын тэмцээн боллоо.9-р ангийн "Эрдмийн аяны тайлан" өдөрлөг амжилттай зохион байгуулагдлаа. Эцэг эхчүүд маань ая дууны, чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлэвТөгсөх ангийнханы эрдмийн тайлант өдөрлөг боллоо.Чингэлтэй дүүргийн Цэргийн штабаас цэрэг спортын "Дөл" тоглолтонд амжилттай оролцсон 11б ангийнхан болон ахлах ангийн сурагчдад "Цэргийн анхан шатны бэлтгэл" ном, "Дөл" 2016 дискийг дурсгал болгов.Нууц биш нууц...Үндэсний соёл, ёс заншлаа эрхэмлэх, удмаа мэдэх зорилгоор 6-12-р ангийн сурагчид, багш нарын дунд зарлагдсан "Удмаа мэдэж угийн бичгээ хөтөлцгөөе" уралдааны дүнг өнөөдөр гаргалаа.Сурагчдын 686 ахиц, Анги бүрийн брэнд ажил, багш нарын тэргүүн туршлагаар үзэсгэлэн гаргалаа.Сагсан бөмбөг спортоор 1-р зэргийн тамирчин төгсөх 12-р ангийн сурагчдаараа бахархаж байнаХүүхдүүд маань улс, нийслэл, дүүргийн олимпиад уралдаан, тэмцээнд амжилттай оролцож байна. Амжилт хүсье. Бэлтгэсэн багш нартаа баяр хүргэе.ЧДүүргийн "Хүслэн -2016" загврын тэмцээнд авангард төрлөөр 1-р байр, үндэсний загвараар 2-р байр эзэллээ.Үндэсний бичиг үсгийн өдөрт зориулан 10-р ангийн сурагчид маань зүйр цэцэн үгсээр ном бүтээж үзэсгэлэн гаргалааЭх орон тусгаар тогтнол сэдэвт эссэ бичлэг, том номын уралдаан бүх ангиуд идэвхтэй оролцлоо12-р ангийнхнаас ЭЕШ-н сорилго авлаа.Дүүргийн өсвөрийн аварга шалгаруулах уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээнд дунд нас 2-р байр, ахлах нас 3-р байр эзэллээ...10а ангийн сурагч О.Баярсайхан ОХУ д болсон Жүдо бөхийн тэмцээнээс Алтан медаль10а ангийн сурагч Ц.Цэрэндолгор ОХУ д болсон Жүдо бөхийн тэмцээнээс Алтан медаль хүртлээМанай хүүхдүүд гэр барьж, буулгаж, гэрийн зан үйлээс суралцаж байна"Сайн хичээл" үйл ажиллагаанд дүүргийн Засаг дарга Д.Ганболд өөрийн биеэр оролцож, багш нарын хичээлд сууж, санал сэтгэгдлээ хуваалцлаа.ЧДүүргийн олимпиадад сурагчид маань дараах амжилтууд гаргалаа.Сургуулийн удирдлагуудын тайлан, 2016-01-133000 ам.долларын "Мини театр" төсөл шалгарсан байна.57 р сургуулийн сурагчдын дунд явагдсан Урлагийн наадам дүнгээ гаргалаа.Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит "Мини өв соёл монгол бичиг мину" уралдаан амжилттай явагдаж өнгөрлөөШинэ зууны боловсролын төслийн компьютер асаах заавар57 сургуулийн сурагчдын урлагийн бага наадам болж өндөрлөлөө.57 р сургуулийн багш нар CORE i5 Lenovo laptop -той боллоо."Миний өв соёл-Монгол бичиг мину" аяны үйл явцаас57 дугаар сургуулийн сурагч М.Нямжаргал АНУ-ын сурагч солилцооны хөтөлбөрт 100%-ийн тэтгэлэгтэйгээр хамрагдах эрхийн эзэн боллооСурагчид өөрийн хүсэл сонирхлоор дугуйлан секцд бүртгүүлж байна"Улаанбаатар бидний хот" хичээлийг зохион байгууллаа."Учиртай гурван толгой" дуурийн дуулалт бүжгийн тэмцээн зохион байгуулагдлааУЛААНБААТАР ХОТ ҮҮСЧ ХӨГЖСӨНИЙ 376 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛАН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДАД ЗААХ ХИЧЭЭЛ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАХМонгол хэлний ЗАС ийн сарын аяны хүрээндСургуулийн эцэг эхийн зөвлөл хуралдлаа.Суурь боловсролын цөм хөтөлбөрийн хүрээнд...2015-2016 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлэх ДЭГЧД ийн сургуулиудын найрал дууны тэмцээн манай сургууль дээр боллооДэлхийн багш нарын 21 дэх өдөр, монголын багш нарын 49 дэх өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан спортын арга хэмжээЧД-ийн багш нарын сурган хүмүүжүүлэх уншлага боллоо.Дэлхийн багш нарын 21 дэх өдөр, монголын багш нарын 49 дэх өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан спортын арга хэмжээЧД -ийн "Онцлох багш" - аар шалгарлаа.9-р сарын 17 нд сургуулийн "Спортын наадам" зохион байгуулагдлаа.Хүүхдийн спортын их наадамд манай сурагчид амжилттай оролцлоо."Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь" сэдэвт сурган хүмүүжүүлэх уншлагаБагш нарт зориулсан сайтуудХүүхдийн спорт наадам эхэллээ.Цахим өргөдөл, гомдол хүлээж авах“E-OFFICE” систем гэж юу вэ?Асуудал шийдвэрлэх сургалтын үе шатуудТөрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар болон баримтбичгийн стандартын тухай үндсэн ойдлголт хичээлОнлайн бүртгэлийн тухайНИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СУРГАЛТЫН ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙН ҮР ДҮНГ ИНДЕКСЭЭР ДҮГНЭХ, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМКабинетэд тавигдах ерөнхий шаардлагаТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙГ АШИГЛАХ ЖУРАМ9гд, 12а ангиуд багш нарын зөвлөгөөний хурлаар орлоо.Өнөөдөр 9абв ангиуд багш нарын зөвлөгөөний хурлаар орно.
Хэрэглэгчийн хандалт
Яг одоо сайтад 7
Өнөөдөр зочилсон 5835
Энэ 7 хоногт 0
Энэ сард 5229
Нийт зочилсон 188641

 Утас

Гар утас : 322670
Email : nt57school@gmail.com

 Хаяг

Чингэлтэй дүүрэг, 11 хороо
Нийслэлийн 57-р сургууль | e-School.mn 2016 он.       Хөгжүүлсэн: Cloudnetwork LLC