НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 57 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ

Хавсаргасан файлууд
НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 57 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ.docx,   

НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 57 ДУГААР СУРГУУЛИЙН
  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ,
ДҮРЭМ ЖУРМЫН ЖАГСААЛТ

                                                                                                                                                                                                                  2015.09.04

Нэр

 

+

1.

Боловсролын тухай хууль

 

2

Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль

 

3

Төрийн албаны тухай хууль

 

4

Хөдөлмөрийн тухай хууль

 

5

Боловсролын салбарын албан хаагчдын нэмэгдэл хөлсний хувь хэмжээ тогтоох тухай ЗГ ын 2007 оны 219 р тогтоол

 

6

БСШУ,ЭМ ийн сайдын хамтарсан албан даалгавар”Үдийн цайнд ашиглахыг хориглосон бүтээгдэхүүний жагсаалт

 

7

Шагналын журам БСШУ ны сайдын 2010 оны 451 р тушаал

 

8

“хандив тусламжийг бүртгэх журам”Сангийн сайдын 2010 оны 45 р тушаал

 

9

“Хураамж авахыг хориглох тухай”БСШУ ны сайдын 2008 оны 98 р тушаал

 

10

ЕБС төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиголгох тухай БСШУ сайдын 2008 оны 112 р тушаал

 

11

ЕБС ийг анги алгасуулан суралцуулах хүсэлтийг шийдвэрлэх журам БСШУ сайдын 2008 оны 113 р тушаал

 

12

Сургууль цэцэрлэг хөгжүүллэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм БСШУ ,ССын сайдын 2008 оны 56/64 р тушаал

 

13

ЕБС ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм БСШУ сайдын 2008 оны 30 р тушаал

 

14

ЕБС ийн Үдийн цай хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журам БСШУ,ЭМС ын 2006 оны хамтарсан 379/341 р тушаал

 

15

ЕБС ийн сургалтын талаар баримтлах бодлого сургалтын төлөвлөгөө хичээлийн жилийн бүтэц 2006 оны 236 р тушаал

 

16

ЕБСцэцэрлэгийг аттестатчилах журам 2003 оны БСШУ Сайдын 450 р тушаал

 

17

ЕБС цэцэрлэгийн зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм 2002 оны 230 р тушаал

 

18

Төсвийн тухай хууль

 

19

Журам шинэчлэн батлах тухай 2013 оны а/287 БШУ сайдын

 

20

Багшийн ажлыг үнэлэх тухай БШУ сайдын 2013 оны а/287

 

21

Багшид мэргэжлийн зэрэг,багшлах эрх олгох тухай БШУ ны сайдын 2013 оны а/305

 

22

Сургалтын төлөвлөгөө хичээлийн жилийн бүтцийг батлах тухай БШУ сайдын 2013 оны а/311

 

23

Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 р тогтоол

 

24

Төрөөс боловсролын талаарх баримтлах бодлого УИХ ын 2015 оны 12 р тогтоол

 

25

Индексжүүлэх журам Нийслэлийн засаг даргын 2015 оны а/255 дугаар захирамж

 

26

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчийн ажил хүлээлцэх журам 2015 оны НЗД ын а/633 дугаар захирамж

 

27

Сургуулийн дүрэм

 

28

Сургуулийн дотоод журам

 

29

Сургуулийн хамтын гэрээ

 

30

Ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ

 

31

Сургуулийн иргэдийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам

 

32

Багш ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт

 

33

Сургуулийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам

 

34

Сургуулийн Өмч Хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам

 

35

Сургуульд хүүхэд элсүүлэх хамран сургах тойргийг тогтоосон тушаал

 

36

Сургуулийн эцэг эхийн хорооны ажиллах журам

 

37

Сургуулийн Багш нарын зөвлөлийн дүрэм

 

38

Багш хөгжлийн төвийн ажиллах журам

 

39

Сургуулийн үйлчлэгч нарын талбайн хувиарлалт

 

40

Сургуулийн багш нарын журнал хөтлөх заавар

 

41

Сургуулийн оны шилдэг ЗАН шалгаруулах журам

 

42

Сургуулийн номын санчийн ажлыг үнэлэж дүгнэх журам

 

43

Сургуулийн жижүүр багшийн ажиллах журам

 

44

Сургуулийн багш ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээг дүгнэх журам

 

45

Байгууллагын архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийн журам

 

46

Албан хэрэг хөтлөлтийн ажиллах журам

 

 

47

Байгууллагын баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын ажиллах журам

 

 

48

Сургуулийн архивын дүрэм,журам

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 57 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬЧингэлтэй дүүргийн 57 дугаар сургуулийн дүрэм
Хэрэглэгчийн хандалт
Яг одоо сайтад 15
Өнөөдөр зочилсон 6314
Энэ 7 хоногт 1568
Энэ сард 4779
Нийт зочилсон 177322

 Утас

Гар утас : 322670
Email : nt57school@gmail.com

 Хаяг

Чингэлтэй дүүрэг, 11 хороо
Нийслэлийн 57-р сургууль | e-School.mn 2016 он.       Хөгжүүлсэн: Cloudnetwork LLC